1: Υδρα – ΙΜ Προφήτη Ηλία – (κορυφή Έρος) – Επισκοπή – Παλαμιδάς – Βλυχός – Ύδρα

1Α: Επισκοπή – Μπίστι

Download GPX