Το δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών Hydra Trails είναι ένα έργο προώθησης της πεζοπορίας και τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου Ύδρας, το οποίο ξεκίνησε το 2018.

Το έργο έχει αποκλειστικά χρηματοδοτηθεί από τον Δήμο Ύδρας.

Η δημιουργία του δικτύου πεζοπορικών διαδρομών βασίστηκε σε έρευνα του Αντώνη Καλογήρου, που έλαβε χώρα το 2012 και της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «Μονοπάτια της Ελλάδας – Paths of Greece», που έλαβε χώρα το 2017-2018.

Δήμος Ύδρας, 180 40, Greece
Tel: (+30) 22983 20200 / (+30) 22980 52210 / (+30) 22980 53003
http://www.hydra.gr
info@ydra.gov.gr