1: Hydra (Town) – Profitis Ilias Monastery – (Eros Peak) – Episkopi – Palamidas – Vlychos – Hydra (Town)

1Α: Episkopi – Bisti

Download GPX